Name: Paravicini, Ludwig
Geburtsdatum: 29.11.1868
Geschlecht: Mann
Bemerkung: Börsenkomissar
Fachgebiete: Lepidoptera
Sammlung: Pieridae an J. Levick/Birmingham. - Microlep. der Welt 1939 an Brit. Mus. (N. H.) London (siehe Charles Oberthür). - Hem. 1943 an Naturhist. Mus. Basel.
Geändert: 27.01.2016 14:20:38
Eingeber: Eckhard K. Groll