Name: Kratochvil, Josef
Date of birth: 1909-01-06
Place of birth: in Kúsky
Days of death: 1992-02-17
Place of death: in Brno
Gender: male
Specialisms: Diptera
Akronyms: Krat.
Citations:

Anonym 1969: [Kratochvil, J.] Ochrana fauny, Bratislava 3, S. 59-67

Baruš, V. 1993: [Kratochvil, J.] Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae Vorläufer ist: Vest. Ceskoslov. Zool. Spol.; Nachfolger ist: Acta Soc. Zool. Bohem., Praha 56 (4), B15 11282, pp. 307-316, Portr. + Schr.verz.

Baruš, V.; A. 1989: [Kratochvil, J.] Prírodovedné Práce Ustavu Ceskoslovenské Akademie Ved v Brne. = Acta Scientiarum Naturalium Academie Scientiarum Bohemoslovacae - Praha., Praha 23, S. 3, B15 11720

Barus; A. 1974: [Kratochvil, J.] Acta entomologica bohemoslovaca, Praha 71, S. 429, B15 10109

Kolibác, J. 1989: [Kratochvil, J.]Portrait zum 80. Geburtstag. Prírodovedné Práce Ustavu Ceskoslovenské Akademie Ved v Brne. = Acta Scientiarum Naturalium Academie Scientiarum Bohemoslovacae - Praha., Praha 23, S. 2, B15 11720

Miller, E. 1956: [Kratochvil, J.] Zoologické Listy = Folia Zoologica, Brno 5 (19), S. 188-189, B15 11048b

Mrciak 1976: [Kratochvil, J.] Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Zoologia ISSN: ISBN, Bratislava 20, S. 1-4, B15 11387

Okáli, I.; Országh, I.; Matoušek, B.; Hrabovec, I. 1996: Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Bratislava, 1-137 S., B15: A 2585, pp. 68

Rosicky, B. 1968: [Kratochvil, J.] Zoologické Listy = Folia Zoologica, Brno 17 (31), S. 295-298, B15 11048b

Rosicky, B. 1984: [Kratochvil, J.] Folia zoologica: international journal of vertebrate zoology = Zoologické listy , Brno 33, S. 1-4, B15 11048b

GND: 1053591977 (Click here, to search via GND in beacon.findbuch.de!)
Updated: 2016-08-05 11:03:38
Data recorder: Eckhard K. Groll