Name: Krejči, Augustin
Date of birth: 1856-01-14
Place of birth: in Písek
Days of death: 1925-08-21
Place of death: in Písek.
Gender: male
Remark: Prof.
Citations:

Anonym 1900: [Krejci, A.] Ottuv slovník nau?ny, Praha 15, pp. 113

Anonym 1925: [Krejci, A.] ?as. Národn. muzea 99, pp. 157

Anonym 1925-1926: [Krejci, A.] Otavan 9 (44), pp. 63

Anonym 1961: Naučny geologicky slovník. Dil II, N - Ž. Vyd. ?SAV Praha, pp. 731

Chábera, S 1972: Bibliografie jihočeskych přírodovedcu. I. geologie a příbuzné vedy. Krajská knihovna ?eské Budejovice, pp. 31-32

Ježek, B. 1925-1926: [Krejci, A.] Vesmir: obrázkový ?asopis pro šíÍení v?d pÍirodních; orgán 'Klubu pÍirodov?deckého v Praze, Praha 4, pp. 53-55

Koleška, Z. 1985: Seznam biografii čs. entomologů. 7. [Kouřil - Lang]. Zpravy Ceskoslovenské spolecnosti entomologické pri CSAV, Praha 21, S. 209-244, B15: A 2217:7, pp. 220-221, Portr.

Komárek, K. 1955: [Krejci, A.] Vestník Ust?. ustavu geolog. 30, pp. 185-192

Komárek, K. 1956: [Krejci, A.] ?as. Národn. muzea 1956, pp. 210-213

Slavík, F. 1925: [Krejci, A.] Veda p?írodní 6, pp. 179-181

Stĕpánek, O. 1975: 150 let Zoologie Národního Muzea v Praze. ?asopis Národního Muzea, ?ada P?írodovedná - Praha. Journal of the National Museum, Natural History Series., Praha 138/139, S. 12, 24, 27, 28, 52, B15 10582b, pp. 75

Updated: 2005-09-27 16:06:58
Data recorder: Reinhard Gaedike