Name: Křížek, Alexander
Date of birth: 1851-03-10
Days of death: 1906-10-15
Place of death: in Chrudim
Gender: male
Citations:

Anonym 1906: [Krizek, A.] Casopis Ceské Spolecnosti entomologické, Praha 3, B15 10109, pp. 118

Anonym 1907: [Krizek, A.] Vesmir: obrázkový ?asopis pro šíÍení v?d pÍirodních; orgán 'Klubu pÍirodov?deckého v Praze, Praha 36, pp. 32

Dittrich, R. 1907: [Krizek, A.] Zeitschrift für Entomologie herausgegeben von dem Verein für schlesische Insektenkunde zu Breslau, Breslau 32, S. XLIX, B15 10011

Dušánek, Fr. 1907: Program c.k. reálného gymn. v Chrudimi z r. 1907.

Koleška, Z. 1985: Seznam biografii čs. entomologů. 7. [Kouřil - Lang]. Zpravy Ceskoslovenské spolecnosti entomologické pri CSAV, Praha 21, S. 209-244, B15: A 2217:7, pp. 226-227, Portr.

Updated: 2005-09-27 16:06:58
Data recorder: Reinhard Gaedike