Name: Lang, Jaroslav
Date of birth: 1910-08-24
Place of birth: in Praha
Days of death: 1972-04-10
Place of death: in Praha
Gender: male
Citations:

Černohorsky, Z.; Stoklasa, J. 1972: [Lang, J.] Vesmir: obrázkový ?asopis pro šíÍení v?d pÍirodních; orgán 'Klubu pÍirodov?deckého v Praze, Praha 51, pp. 249

Koleška, Z. 1985: Seznam biografii čs. entomologů. 7. [Kouřil - Lang]. Zpravy Ceskoslovenské spolecnosti entomologické pri CSAV, Praha 21, S. 209-244, B15: A 2217:7, pp. 241-242, Portr.

Lelláková-Dušková, F.; Stoklasa, J. 1973: [Lang, J.] Vestnik Ceskoslovenské Zoologické Spolecnosti , Praha 37, B15 11282, pp. 155-159

Oliva, O. 1972: [Lang, J.] P?irodní vedy ve škole 24, pp. 158-159

Stoklasa, J.; Lišková, E. 1970: [Lang, J.] Živa : časopis pro biologickou práci, Praha 18, pp. 221

Updated: 2005-09-27 16:06:59
Data recorder: Reinhard Gaedike