Name: Mokry, Theodor
Date of birth: 1857-07-01
Days of death: 1945-08-11
Place of death: in Pisek
Gender: male
Citations:

Anonym 1959: Naučny slovník lesnicky. Dil II, J - Q. [Liebich, K.] ?SAV ve SZN Praha, pp. 1159

Dyk, V. 1979: [Mokry, T.] Vesmir: obrázkový ?asopis pro šíÍení v?d pÍirodních; orgán 'Klubu pÍirodov?deckého v Praze, Praha 54, pp. 313

Frič, J. (et al.) 1958: Velké vzory našeho lesnictvi. ?SAV ve SZN Praha, pp. 168 - 171

Koleška, Z. 1987: Seznam biografii čs. entomologů. 9. [Mašl- Müller, J.]. Zpravy Ceskoslovenské spolecnosti entomologické pri CSAV, Praha 23, S. 285-324, B15: A 2217:9, pp. 310-311

Pfeffer, A. 1950: [Mokry, T.] Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti entomologické , Praha 47 (4), B15 10109, pp. 239, 265, 285, 325, 342, 346

Updated: 2005-09-27 16:07:02
Data recorder: Reinhard Gaedike