Name: Nemček, Stanislav
Date of birth: 1921-07-02
Place of birth: in LIkavka
Place of death: August 1980
Gender: male
Specialisms: Lepidoptera
Collection: Lepidoptera (Slowakei) an Liptovské múzeum Ru½omberok, Pová½ké muzeum ¼ilina, Muzeum Slov. krasu a ochrany p©irody Liptovski Mikulaš.
Citations:

Koleška. Z. 1988: [Nemcek, S.] Zpravy Ceskoslovenské spolecnosti entomologické pri CSAV, Praha 24, B15: 11963, pp. 330

Okáli, I.; Országh, I.; Matoušek, B.; Hrabovec, I. 1996: Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Bratislava, 1-137 S., B15: A 2585, pp. 85

Updated: 2016-01-27 14:20:38
Data recorder: Reinhard Gaedike