Name: Palkovič, Jiří
Also known under: Palkovič, Juraj
Date of birth: 1769-02-27
Days of death: 1850-06-13
Place of death: in Bratislava
Gender: male
Remark: Philologe, Professor in Prešpurk
Citations:

Anonym 1980: Encyklopédia Slovenska. N - Q. Zvazok Bratislava IV, pp. 252

Bolfik, J. 1971: [Palkovic, J.] Bratislava, Obzor, pp. 112 S.

Bolfík, J. 1971: [Palkovic, J.] In: Materialy z konf. p?i príležitosti 200. vyro?. narodenia. Bratislava, Obzor Kein Typ!, pp. 109 S

Koleška, Z. 1989: Seznam biografii čs. entomologů. 11. [Padera, A.- Pomekáč, M.]. Zpravy Ceskoslovenské spolecnosti entomologické pri CSAV, Praha 25, S. 365-412, B15: A2217:11, pp. 374

Kraus, C. 1969: [Palkovic, J.] Priekopníci našej sú?asnosti. Bratislava, pp. 24-34

Tibenský, J.; Hrochova, M.; Mauerová, M. 1976: Bibliografia prírod., lekársk. a technick. vied na Slovensku do roku 1850. Matica Slovenská Martin I, pp. 485 - 486

Vyvíjalova, M. 1968: [Biographie] Bratislava, Slov. Akad. vied, 415 + 22 S. S.

GND: 1024922340 (Click here, to search via GND in beacon.findbuch.de!)
Updated: 2016-08-05 11:03:38
Data recorder: Eckhard K. Groll