Name: Rudolf, Adolf
Date of birth: 1890-10-09
Place of birth: in Krakow
Days of death: 1969-01-30
Place of death: in Ostrava
Gender: male
Specialisms: Lepidoptera
Collection: Lepidoptera: Zygaenidae an Sleszke muzeum Opava; Lepidoptera (Tschechoslowakei) an MŽstské muzeum Ostrava.
Citations:

Koleška, Z. 1991: Seznam biografii čs. entomologů. 13. [Robl, R.- Seidel(=Seidl), M.]. Zpravy Ceskoslovenské spolecnosti entomologické pri CSAV, Praha 27 ((Příloha 1)), S. 453-492, B15: A2217:13, pp. 469-470, Portr.

Okáli, I.; Országh, I.; Matoušek, B.; Hrabovec, I. 1996: Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Bratislava, 1-137 S., B15: A 2585, pp. 102

Tesař, Z. 1969: [Rudolf, A.] ?asopis Slezského Muzea = Acta Musei Silesiae, Ser. A: Vedy prírodní, Opava 18, S. 207-208, B15: 11237

GND: 118623672 (Click here, to search via GND in beacon.findbuch.de!)
Updated: 2016-08-05 11:03:38
Data recorder: Eckhard K. Groll