Name: Sadil, Josef
Date of birth: 1919-03-19
Days of death: 1971-01-19
Place of death: in Praha
Gender: male
Citations:

Anonym 1971: [Sadil, J.] ?íše hvezd 52, pp. 73-79

Koleška, Z. 1991: Seznam biografii čs. entomologů. 13. [Robl, R.- Seidel(=Seidl), M.]. Zpravy Ceskoslovenské spolecnosti entomologické pri CSAV, Praha 27 ((Příloha 1)), S. 453-492, B15: A2217:13, pp. 482-483, Portr.

Valach, R. 1971: [Sadil, J.] Vesmir: obrázkový ?asopis pro šíÍení v?d pÍirodních; orgán 'Klubu pÍirodov?deckého v Praze, Praha 50, pp. 251

Updated: 2005-09-27 16:07:07
Data recorder: Reinhard Gaedike