Name: Vielwerth, Vladimír
Date of birth: 1891-07-24
Place of birth: in Praha
Days of death: 1968-00-00
Place of death: in Brno
Gender: male
Specialisms: angewandte Entomologie
Citations:

Kac, A. 1941: [Vielwerth, V.] Ochrana Roslin, Warszawa 17, pp. 129-131

Koleška, Z. 1995: Seznam biografii čs. entomologů. 15. [Šafr, E.- Žoha, S.]. Klapalekiana, Supplementum, Praha 31, S. 564-775, B15:A2217:15, pp. 668-669, Portr.

Novákova, J. 1967: [Vielwerth, V.] Sbornik UVTI Ochrana rostlin., Praha 3 (XL), B15 10578, pp. 1-3, + Schr.verz. (75. Geburtstag)

Okáli, I.; Országh, I.; Matoušek, B.; Hrabovec, I. 1996: Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Bratislava, 1-137 S., B15: A 2585, pp. 125

Pfeffer, A. 1950: [Vielwerth, V.] Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti entomologické , Praha 47, B15 10109, pp. 304

Skala, L. 1990: Maly slovník biografii IV. Sbornik Ceskoslovenské Akademie Zemedelské (= Sbornik Tschechoslovackoj zemledel'tscheskoj Akademii = Annals of the Czechoslovak Academy of Agriculture) - Praha., Praha 140, B15 11254, pp. 69

Skala, L. 1993: Naši předchudci. Biograficky slovnik českeho zemedelstvi a venkova. M - Ž. Vyd. Min. zemed. ?eské rep. Praha, 523 - 524 S., pp. 616

Smetana, O. 1969: Entomologická bibliografie Československa 1951 - 1960. Akademia, pp. 185-186

Vítková, J. 1948: [Vielwerth, V.] Ochrana Roslin, Warszawa 21, pp. 75-76, Schr.verz.

Updated: 2016-01-13 14:56:15
Data recorder: Reinhard Gaedike