Name: Čampula, Václav
Date of birth: 1897-11-12
Days of death: 1972-03-16
Place of death: in České Krumlov
Gender: male
Specialisms: Coleoptera
Citations:

Koleška, Z. 1979: Seznam biografii čs. entomologů. 1. [Absolon - Dlouhý]. Zpravy Ceskoslovenské spolecnosti entomologické pri CSAV, Praha 15, S. 1-32, B15: A 2217:1, pp. 23

Updated: 2016-01-13 14:50:42
Data recorder: Reinhard Gaedike