Name: Šustera, Oldřich
Date of birth: 1879-06-30
Place of birth: in Žerotín
Days of death: 1971-11-28
Place of death: in Praha
Gender: male
Specialisms: Hymenoptera
Collection: Hymenoptera: Pompilidae (Paläarktis) an Museum Praha. Neu!! Todesjahr.
Citations:

Anonym 1936: Kulturní adresář ČSR, II. roč. Praha, pp. 557

Bouček, Z. 1959: [Sustera, O.] Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti entomologické , Praha 56, B15 10109, pp. 375-377, + Schr.verz. (80. Geburtstag)

Bouček, Z. 1969: [Sustera, O.] Acta entomologica bohemoslovaca, Praha 66, B15 10109, pp. 247-248 (90. Geburtstag)

Koleška, Z. 1995: Seznam biografii čs. entomologů. 15. [Šafr, E.- Žoha, S.]. Klapalekiana, Supplementum, Praha 31, S. 564-775, B15:A2217:15, pp. 605-606, Portr.

Mařan, J. 1964: [Sustera, O.] Casopis Narodniho Muzea. Oddil prirodovendy - Praha., Praha 133, B15 10582b, pp. 234-236 (85. Geburtstag)

Obenberger, J. 1940: [Sustera, O.] Casopis Ceské Spolecnosti entomologické, Praha 37, B15 10109, pp. 65-66

Obenberger, J. 1950: [Sustera, O.] Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti entomologické , Praha 47, B15 10109, pp. 211-214, + Schr.verz. (70. Geburtstag)

Okáli, I.; Országh, I.; Matoušek, B.; Hrabovec, I. 1996: Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Bratislava, 1-137 S., B15: A 2585, pp. 116

Skuhravý, V. 1972: [Sustera, O.] Živa : časopis pro biologickou práci, Praha 20, pp. 142

Smetana, O. 1969: Entomologická bibliografie Československa 1951 - 1960. Akademia, pp. 82, 91, 290, 303, Schr.verz.

Updated: 2016-01-27 14:20:38
Data recorder: Eckhard K. Groll