Portrait
Baudyš, Eduard © Senckenberg DEI, PSlg: 4941
Name: Baudyš, Eduard
Date of birth: 1886-03-13
Place of birth: in Hořice
Days of death: 1968-03-26
Place of death: in Brno
Gender: male
Specialisms: Zoozecidien
Citations:

Anonym 1968: [Baudys, E.] Ochrana Roslin, Warszawa 4 (41), pp. 248

Čača 1968: [Baudys, E.] Marcellia 35, pp. 221-224, Portr.

Koleška, Z. 1979: Seznam biografii čs. entomologů. 1. [Absolon - Dlouhý]. Zpravy Ceskoslovenské spolecnosti entomologické pri CSAV, Praha 15, S. 1-32, B15: A 2217:1, pp. 7, Portr.

Nonveiller, G. 1999: The Pioneers of the research on the Insects of Dalmatia. Zagreb, Hrvatski Pridodoslovni Muzej, 1-390 S., A2355, pp. 148

Okáli, I.; Országh, I.; Matoušek, B.; Hrabovec, I. 1996: Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Bratislava, 1-137 S., B15: A 2585, pp. 14

Skuhrava, M. 1966: [Baudys, E.] Acta entomologica bohemoslovaca, Praha 63, B15 10109, pp. 482-483, Schr.verz.

Skuhrava, M. 1968: [Baudys, E.] Acta entomologica bohemoslovaca, Praha 65, B15 10109, pp. 399, Portr.

Špaček, J. 1956: [Baudys, E.] Acta rerum naturalium distictus Ostraviensis - Opava., Opava 17, B15 11245, pp. 1-20, Portr. + Schr.verz. (70. Geburtstag)

Špaček, J. 1961: [Baudys, E.] Sbornik klubu prirodovedeckeho v Brne., Brno 33, B15 11049, pp. 121-123, Schr.verz.

Updated: 2016-01-13 11:23:53
Data recorder: Reinhard Gaedike