Name: Wankel, Heinrich
Also known under: Wankel, Jindřich
Date of birth: 1821-07-15
Place of birth: in Praha
Days of death: 1897-04-05
Place of death: in Olomouc
Gender: male
Remark: Arzt und Archäologe
Specialisms: hölenlebende Insekten
Citations:

Absolonová, V.; Bednářová, V.; Adamov, V. 1970: Vyd. histor.-vlastived. kroužek Závod. klubu ROH Adamovských strojíren.

Anonym 1897: [Wankel, H.] Vesmir: obrázkový ?asopis pro šíÍení v?d pÍirodních; orgán 'Klubu pÍirodov?deckého v Praze, Praha, pp. 167

Anonym 1897: [Wankel, H.] Zlatá Praha 14 (22, 23), pp. 264, 272

Anonym 1961: Naučny geologicky slovník. Dil II, N - Ž. Vyd. ?SAV Praha, pp. 798

Anonym 1971: [Wankel, H.] Sborn. prací Okres. vlastived. muzea Blansko, pp. 90 S.

Christian, E. 2003: Die Frühzeit der Höhlenentomologie in Österreich. Denisia, Linz 8, S. 75-90, B15: 12011a, pp. 85

Koleška, Z. 1995: Seznam biografii čs. entomologů. 15. [Šafr, E.- Žoha, S.]. Klapalekiana, Supplementum, Praha 31, S. 564-775, B15:A2217:15, pp. 703, Portr.

Navrátil, M. 1913: Almanach českych lékaru Praha., pp. 353-354

Rusek, J. 1971: [Wankel, H.] Zool. Sborn. prací Okres. vlastived. muzea Blansko, pp. 79

Skutil, J. 1973: [Wankel, H.] Sborn. vlastived. spol. muzea Olomouc 63, pp. 95-97

Trapp, M. 1878: H. Wankel. Brünn

Zajíček, P. 2017: Deset významných badatelů Moravského krasu s výročím v roce 2017. Ochrana Prírody 72 (6), S. 28-31, 12 622, pp. (Portr.)

Zapletal, V. 1971: [Wankel, H.] ?as. lékar? ?eských 110, pp. 739-740

GND: 129292095 (Click here, to search via GND in beacon.findbuch.de!)
Updated: 2020-08-11 17:11:11
Data recorder: Michael Fiebig