Name: Žebrácký, Géza
Also known under: Zsebráczky, Géza
Date of birth: 1869-01-07
Place of birth: in Prešov
Days of death: 1951-03-07
Place of death: in BardŽjova
Gender: male
Remark: Pfarrer
Specialisms: Honigbiene
Citations:

Koleška, Z. 1995: Seznam biografii čs. entomologů. 15. [Šafr, E.- Žoha, S.]. Klapalekiana, Supplementum, Praha 31, S. 564-775, B15:A2217:15, pp. 760-761, Portr.

Mičieta, R. 1969: Slovenský zväz včelárov. Príroda, Bratislava, S. 387 - 390, Portr., pp. 418 - 420, Portr.

Milla, J. 1971: Včelarsky naučny slovnik. Príroda, Bratislava, pp. 273, Portr.

Skala, L. 1990: [Zebracky, G.] Malý slovník biografií IV, Sbornik ?SAZ, Praha (Nr. 140), B15 11254, pp. 141

Updated: 2016-01-18 15:10:45
Data recorder: Reinhard Gaedike