Name: Žirovnický, Jiří
Date of birth: 1946-09-17
Place of birth: in Praha
Place of death: Mai 1990 in Praha
Gender: male
Specialisms: Coleoptera
Citations:

Koleška, Z. 1995: Seznam biografii čs. entomologů. 15. [Šafr, E.- Žoha, S.]. Klapalekiana, Supplementum, Praha 31, S. 564-775, B15:A2217:15, pp. 762

Updated: 2016-01-13 14:50:42
Data recorder: Editha Schubert