Name: Bulánkova, Eva
Date of birth: 1951-07-15
Place of birth: in Bratislava
Gender: female
Specialisms: Diptera; Heteroptera; Odonata
Citations:

Okáli, I.; Országh, I.; Matoušek, B.; Hrabovec, I. 1996: Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Bratislava, 1-137 S., B15: A 2585, pp. 23

Updated: 2016-01-14 15:36:05
Data recorder: Eckhard K. Groll