Name: Jachontov, Vladimir Vladimirovic
Also known under: Yakhontov, Vladimir Vladimirowitsch
Date of birth: 1899-11-10
Days of death: 1970-01-17
Gender: male
Citations:

Anonym 1970: [Jachontov, V. V.] Zoologitscheskij Zhurnal, Moskva 49 (9), S. 1428-1429, B15 10928

Updated: 2010-12-21 15:24:22
Data recorder: Eckhard K. Groll