Name: Medvedev, Sergej Ivanovitsch
Also known under: Медведев, Сергей Иванович
Date of birth: 1899-01-16
Days of death: 1979-04-16
Gender: male
Specialisms: Coleoptera; Scarabaeidae
Citations:

Anonym 1969: [Medvedev, S. I.] Zum 70. Geburtstag. Entomologitscheskoje obozrenije, Leningrad 48 (1), S. 221-222, B15 10128

Gramma, V. M. 1998: K 100-letiju so dnja rozhdenija S. I. Medvedeva i k 50-letiju Char'kovskogo entomologotscheskogo obschtschestva. Towards the 100th anniversary of S. I.Medvedev and the 50th jubilee of the Kharkov Entomological Society. Izvestija Charkovskogo entomologitscheskogo obschtschestva, Charkov 6 (2), S. 154-163, B15: 12435

Lobanov, A. L. 1999: Beetles (Coleoptera) and Coleoptersits. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/eng/index.htm http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/eng/index.htm

Updated: 2016-01-14 08:55:20
Data recorder: Eckhard K. Groll