Name: Fára, Ladislav
Date of birth: 1902-06-05
Place of birth: in Tábor
Days of death: 1970-09-26
Place of death: in Praha
Gender: male
Specialisms: Coleoptera
Citations:

Heyrovsky, L. 1926: [Fara, L.] Acta Societatis Entomologicae Cechoslovenicae, Praha 59, pp. 293

Koleška, Z. 1980: Seznam biografii čs. entomologů. 2. [Doleschall - Fuska]. Zpravy Ceskoslovenské spolecnosti entomologické pri CSAV, Praha 16, S. 33-64, B15: A 2217:2, pp. 45, Portr.

Okáli, I.; Országh, I.; Matoušek, B.; Hrabovec, I. 1996: Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Bratislava, 1-137 S., B15: A 2585, pp. 35

Updated: 2016-01-13 14:50:42
Data recorder: Reinhard Gaedike