Name: Laus, Jindřich
Date of birth: 1872-11-10
Days of death: 1941-12-21
Place of death: in Olomouc.
Gender: male
Specialisms: Coleoptera
Citations:

Koleška, Z. 1986: Seznam biografii čs. entomologů. 8. [Láska- Mařan]. Zpravy Ceskoslovenské spolecnosti entomologické pri CSAV, Praha 22, S. 245-284, B15: A 2217:8, pp. 248

Otruba, J. 1933: [Laus, J.] Veda p?írodní 14, pp. 91-92

Otruba, J. 1946: [Laus, J.] ?asopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, odd. p?írodovedné 55, pp. 83-88

Podpĕra, J. 1932: [Laus, J.] Príroda, Brno 25, pp. 354-355

Updated: 2016-01-13 14:50:42
Data recorder: Reinhard Gaedike