Name: Presl, Karel Bořivoj
Date of birth: 1794-02-17
Place of birth: in Praha
Days of death: 1852-10-02
Place of death: in Praha
Gender: male
Citations:

Anonym 1903: [Presl, K. B.] Ottuv slovník nau?ny, Praha 20, pp. 644-645

Koleška, Z. 1990: Seznam biografii čs. entomologů. 12. [Popp, O.- Rippl, J.]. Zpravy Ceskoslovenské spolecnosti entomologické pri CSAV, Praha 26, S. 413-452, B15: A2217:12, pp. 420-421, Portr.

Štĕpánek, O. 1969-1970: [Presl, K. B.] Casopis Národniho Muzea, Prirodovedecké Muzeum, Oddil Prirodovedny - Praha., Praha 138-139, B15 10582b, pp. 21-23

T. B. 1733: A compendious account of the whole art of breeding, nursing, in the right ordering of the Silkworm. London, Worrall, 4+32 p. S., pp. 972

Weitenweber, V. R. 1853: [Presl, K. B.] Živa : časopis pro biologickou práci, Praha 1, pp. 56-59, 83-86

GND: 116282622 (Click here, to search via GND in beacon.findbuch.de!)
Updated: 2016-08-05 11:03:38
Data recorder: Eckhard K. Groll