Name: Seehák, Jindřich
Date of birth: 1872-07-11
Gender: male
Citations:

Koleška, Z. 1991: Seznam biografii čs. entomologů. 13. [Robl, R.- Seidel(=Seidl), M.]. Zpravy Ceskoslovenské spolecnosti entomologické pri CSAV, Praha 27 ((Příloha 1)), S. 453-492, B15: A2217:13, pp. 489

Updated: 2005-09-27 16:07:08
Data recorder: Reinhard Gaedike