Portrait
Vejdovsky, František, 1889-00-00 © Senckenberg DEI, PSlg: 4287
Name: Vejdovsky, František
Date of birth: 1849-10-24
Place of birth: in Kouřimi
Days of death: 1939-12-04
Place of death: in Praha
Gender: male
Professions: Zoologe
Remark: Von 1927-1939 Präsident der Tschechoslowakischen Zoologischen Gesellschaft (Československá Společnost Zoologická).
Akronyms: Vejd.
Citations:

Anonym 1924: [Vejdovsky, F.] ?as. Národn. muzea 98, pp. 156 (75. Geburtstag)

Anonym 1936: Kulturní adresář ČSR, II. roč. Praha, pp. 588

Anonym 1939-1940: [Vejdovsky, F.] Vesmir: obrázkový ?asopis pro šíÍení v?d pÍirodních; orgán 'Klubu pÍirodov?deckého v Praze, Praha 18, pp. 149

Anonym 1967: Příruční slovník naučny IV., S - Ž. Nakl. ?AZ, Praha, pp. 650

Anonym 1992: Československy biograficky slovnik., pp. 776

breindl, V. 1945-1946: [Vejdovsky, F.] Vestnik Ceskoslovenské Zoologické Spolecnosti , Praha 10, B15 11282, pp. 7-10

Freund, L. 1916: [Vejdovsky, F.] Lotos, Naturhistorische Zeitschrift. Neue Folge, Prag 64, B15: 10119, pp. 138-139, 146, 149-150, Schr.verz.

Freund, L. 1917: [Vejdovsky, F.] Lotos, Naturhistorische Zeitschrift. Neue Folge, Prag 65, B15: 10119, pp. 24, 29, Schr.verz.

Janda, V. 1934: [Vejdovsky, F.] Príroda, Brno 27, pp. 220-221 (85. Geburtstag)

Janda, V. 1934: [Vejdovsky, F.] Veda p?írodní 15, pp. 254-255 (85. Geburtstag)

Jirovec, O. 1939-1940: [Vejdovsky, F.] Vesmir: obrázkový ?asopis pro šíÍení v?d pÍirodních; orgán 'Klubu pÍirodov?deckého v Praze, Praha 18, pp. 56 (90. Geburtstag)

Koleška, Z. 1995: Seznam biografii čs. entomologů. 15. [Šafr, E.- Žoha, S.]. Klapalekiana, Supplementum, Praha 31, S. 564-775, B15:A2217:15, pp. 659-661, Portr.

Sekera, E. 1924: [Vejdovsky, F.] Príroda, Brno 17, pp. 334-339 (75. Geburtstag)

Skala, L. 1990: Maly slovník biografii IV. Sbornik Ceskoslovenské Akademie Zemedelské (= Sbornik Tschechoslovackoj zemledel'tscheskoj Akademii = Annals of the Czechoslovak Academy of Agriculture) - Praha., Praha 140, B15 11254, pp. 61

Skala, L. 1993: Naši předchudci. Biograficky slovnik českeho zemedelstvi a venkova. M - Ž. Vyd. Min. zemed. ?eské rep. Praha, 523 - 524 S., pp. 610

Skuhravá, M.; Pižl, V. 2017: Czech Zoological Society: the 90th anniversary of its foundation Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, Praha 81 (1-2), S. 1-15, 11 282, pp. 4-5, Portr.

Vimmer, A. 1934: [Vejdovsky, F.] Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti entomologické , Praha 31, B15 10109, pp. 170

Zavřel, J. 1940: [Vejdovsky, F.] Príroda, Brno 33, pp. 1-5

GND: 117360074 (Click here, to search via GND in beacon.findbuch.de!)
Updated: 2018-12-10 16:05:06
Data recorder: Michael Fiebig