Name: Šimeček, Jan
Date of birth: 1942-05-08
Place of birth: in Hradec Králové
Place of death: September 1982
Gender: male
Specialisms: Coleoptera
Citations:

Koleška, Z. 1995: Seznam biografii čs. entomologů. 15. [Šafr, E.- Žoha, S.]. Klapalekiana, Supplementum, Praha 31, S. 564-775, B15:A2217:15, pp. 572

Updated: 2016-01-13 14:50:42
Data recorder: Editha Schubert