Name: Šulc, Karel
Also known under: Šulc, Karel#
Date of birth: 1872-09-03
Place of birth: in Dvur Kralové
Days of death: 1952-08-31
Place of death: in Brno
Gender: male
Specialisms: Coccoidea
Collection: Coccidae an Moravsk. Mus. Brno.
Citations:

Anonym 1936: Kulturní adresář ČSR, II. roč. Praha, pp. 556

Anonym 1952: [Sulc, K.] Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti entomologické , Praha 49, B15 10109, pp. 186-187, Schr.verz.

Anonym 1977: [Sulc, K.] Veterina?ství 27, pp. 377

Koleška, Z. 1975: Historie entomologického průzkumu Krkonoš. Opera Corcontica. Krkonošské práce, Vrchlabí 12, S. 137-151, B15 11699, pp. 141, Portr.

Koleška, Z. 1995: Seznam biografii čs. entomologů. 15. [Šafr, E.- Žoha, S.]. Klapalekiana, Supplementum, Praha 31, S. 564-775, B15:A2217:15, pp. 602-604, Portr.

Kratochvíl, J. 1962: [Sulc, K.] Zoologické Listy = Folia Zoologica, Brno 11, B15 11048b, pp. 101-104

Navrátil, M. 1913: Almanach českych lékaru Praha., pp. 326-327

Obenberger, J. 1932: [Sulc, K.] Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti entomologické , Praha 29, B15 10109, pp. 89-98, + Schr.verz. (60. Geburtstag)

Sachtleben, H. 1943: [Sulc, K.] Arbeiten über morphologische und taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem, Berlin 10 (2/3), B15 10838, pp. 175

Slaby, O. 1951: [Sulc, K.] Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti entomologické , Praha 48, B15 10109, pp. 99-100

Smetana, O. 1969: Entomologická bibliografie Československa 1951 - 1960. Akademia, pp. 21

Stehlík, J. 1953: [Sulc, K.] Acta Musei Moraviae. Scientiae naturales ISSN: 0521-2359 38, B15 10105a, pp. 14-15

Stehlík, J. 1954: [Sulc, K.] Zoologické a Entomologické Listy = Folia Zoologia et Entomologica, Brno 3, B15 11048b, pp. 229-230

Štorkán, J. 1932: [Sulc, K.] Veda p?írodní 13, pp. 308-310. (60. Geburtstag)

Teyrovsky, V. 1947: [Sulc, K.] Entomologické Listy = Folia Entomologica Fortsetzung unter dem Titel: Zool. Ent. Listy., Brno 10, B15 11048, pp. 95-96. (75. Geburtstag)

Vondráček, K. 1952: [Sulc, K.] Zoologické a Entomologické Listy = Folia Zoologia et Entomologica, Brno 1, B15 11048b, pp. 135-136

Vrtiš, V. 1943: [Sulc, K.] Entomologické Listy = Folia Entomologica Fortsetzung unter dem Titel: Zool. Ent. Listy., Brno 6, B15 11048, pp. 29-32. (70. Geburtstag)

Vrtiš, V. 1973: [Sulc, K.] Vesmir: obrázkový ?asopis pro šíÍení v?d pÍirodních; orgán 'Klubu pÍirodov?deckého v Praze, Praha 52, pp. 126

Vrtiš, V. 1974: [Sulc, K.] Biol. listy 39, pp. 74-75

Zahradník, J. 1951: [Sulc, K.] P?irodní vedy ve škole 2, pp. 67-69

Zapletal, V. 1964: [Sulc, K.] Scripta medica 37, pp. 104

Zavadil, V. 1932: [Sulc, K.] Sborník P?írod. spol. v Mor. Ostrave 7, pp. 7-10. (60. Geburtstag)

Updated: 2016-01-27 14:20:38
Data recorder: Reinhard Gaedike