Name: Razowski, Józef
Date of birth: 1932-00-00
Place of birth: in Milówka, Southern Poland
Gender: male
Specialisms: Lepidoptera
Citations:

Houttuyn, M. 1786: Aanmerkingen over de rupsen, die de boomen in 't voorjaar zodanig benadeelen, dat zy in den zomer geheel vrugt- en bladerloos staan, en over de middelen, die men tot voorkoming daar van 't werk kan stellen. Nieuwe Algem. Vaderl. Letter-Oef. 1 (2), S. 327-334

Updated: 2016-01-13 14:50:10
Data recorder: Reinhard Gaedike