Name: Aleksankin, Jakov Vasil'jewitsch
Gender: male
Citations:

Savzsarg, V. E. 1969: [Aleksankin, J. V.] Zaschtschita rastenij, Leningrad 1969, B15 10589, pp. 17-19

Updated: 2005-09-27 16:06:10
Data recorder: Reinhard Gaedike