Name: Strejček, Jaromír
Date of birth: 1925-10-09
Place of birth: in Konojedy
Date of death: 2019-02-14
Gender: male
Specialisms: Coleoptera; Hymenoptera
Citations:

Anonym 2019: Jaromír Strejček odešel 14. února 2019. Ochrana přírody 74 (2), S. V-VII, 12 622, pp. (Portr.)

Borovec, R. 2001: [Strejcek, J.] Klapalekiana, Praha 37 (3/4), S. 279-285, B15: 11963, pp. 279-285, Portr.+Schr.verz. (75. Geburtstag)

Borovec, R.; Benedikt, S.; Růžička, J. 2015: RNDr. Jaromír Strejček devadesátiletý. 90th birthday of RNDr. Jaromír Strejček. Klapalekiana, Praha 51, S. 273-276, B15:11963, pp. 273-276, Portr. + Schr.verz. 2000-2015

Kubíková, J.; Sprynar, P. 2007: RNDr. Jaromír Strejček - osmdesát let. Bohemia centralis, Praha 28, S. 445-446

Okáli, I.; Országh, I.; Matoušek, B.; Hrabovec, I. 1996: Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Bratislava, 1-137 S., B15: A 2585, pp. 112

Špryňar, P.; Borovec, R. 2015: Bibliogrfie RNDr. Jaromír Strejček. Bohemia centralis, Praha 33, S. 463-472

Updated: 2020-08-12 15:55:37
Data recorder: Michael Fiebig