Name: Králiková, Adriana
Date of birth: 1954-01-24
Place of birth: in Nitra
Gender: female
Remark: Syrphidae
Specialisms: Diptera
Citations:

Okáli, I.; Országh, I.; Matoušek, B.; Hrabovec, I. 1996: Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Bratislava, 1-137 S., B15: A 2585, pp. 67

Updated: 2016-02-11 15:00:34
Data recorder: Cornelia Grunow